Millions Affected By Problem Gambling Have Limited Access To Support

Read Time:3 Minute, 15 Second

Ang bagong pananaliksik ay nagpakita ng kakulangan ng suportang magagamit para sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan ng mga taong may mga problema sa pagsusugal.

Inirerekomenda ng ulat ang pagpapakilala ng mga partikular na serbisyo ng suporta para sa milyun-milyong tao sa Britain na apektado ng pagsusugal ng ibang tao. Ang ulat, ng isang koponan sa Unibersidad ng Bristol na suportado ng abrdn Financial Fairness Trust, ay nauuna sa inaasahang paglalathala ng White Paper ng gobyerno sa mga reporma sa pagsusugal.

Tinatayang 11.8 milyong tao sa Britain ang maaaring negatibong maapektuhan ng isang taong nagsusugal. Ang mga miyembro ng pamilya at kaibigan ay madalas na hindi nakikitang mga kaswalti ng mapaminsalang pagsusugal, na nakakaranas ng iba’t-ibang pinsalang dulot ng pagsusugal ng ibang tao. Ang panganib ng pinsala ay malamang na mas mataas para sa tinatayang 3.6 milyong tao na nakatira sa isang ‘problema na sugarol’. Gayunpaman, ang isang pangunahing alalahanin na itinampok ng pananaliksik ay ang mga serbisyo ng suporta na umiiral sa Britain, ang probisyon ay tagpi-tagpi, na nagsisilbi lamang sa ilang mga heograpikal na lugar o grupo, ibig sabihin ay limitado ang pag-access sa kabila ng mataas na pangangailangan.

Kasama sa pananaliksik ang malalalim na panayam sa 45 tao na may mga problema sa pagsusugal o naapektuhan ng pagsusugal. Itinampok nila ang isang hanay ng mga problemang nilikha ng pagsusugal kabilang ang salungatan sa pamilya, pagkasira ng relasyon, pagkalugi sa pananalapi, utang at makabuluhang emosyonal na epekto. Ang pakikipag-usap sa isang tao mula sa labas ng pamilya, tulad ng isang tagapayo, ay kinilala ng mga kalahok sa pananaliksik bilang isang mahusay na paraan upang ma-access ang emosyonal na suporta.

Sinabi ng isang kalahok sa workshop: “Ang ilang mga pagpapayo para sa susunod na henerasyon ay tulad ng mga bata sa pamilya dahil kung minsan kung ano ang mangyayari kung makita nila ang kanilang mga matatanda sa pamilya na ginagawa ito ay maaari silang pumunta sa cycle na iyon nang mag-isa.”

Pati na rin ang propesyonal na suporta, ang konsepto ng peer support ay napakapopular.

Tinukoy ng mga mananaliksik ang tatlong pangunahing lugar kung saan ang mga miyembro ng pamilya at kaibigan na apektado ng pagsusugal ng ibang tao ay magpapahalaga sa tulong at suporta:

• Pag-unawa sa kung ano ang nangyayari

• Paano pag-usapan kung ano ang nangyayari

• Pag-access sa suporta at payo ng espesyalista.

Noong 2021/22, 971 lang sa 7,072 na kliyente na gumamit ng National Gambling Treatment Service (NGTS) ng Britain ang naapektuhan ng iba,  katumbas ng 14% ng mga kliyente. Katulad nito, sa isang online na survey noong 2021 sa 18,038 GB na nasa hustong gulang, 70% ng mga apektadong iba ang nagsabing hindi sila humingi ng payo o suporta sa ngalan ng taong may problema sa pagsusugal, at mas malamang na ginawa nila ito para sa kanilang sarili (78% hindi pa nagawa).

Ang ulat ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan sa mga serbisyo para sa mga apektado ng pagsusugal ng ibang tao, kabilang ang:

Ang pagsasama ng mga partikular na serbisyo para sa iba pang apektado sa mga madiskarteng plano sa pagkomisyon hal. ang NHS Long Term Plan at ang National Gambling Treatment Service pati na rin ang pagtaas ng pondo para sa iba pang mga uri ng probisyon.
Regular na pinapatakbo ang publisidad at mga kampanyang pampublikong kalusugan na nagpapalaki ng kamalayan tungkol sa epekto ng mga problema sa pagsusugal sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan.
Malinaw, naka-target na pagmemensahe tungkol sa mga kasalukuyang serbisyo na maaaring magbigay ng mga uri ng tulong at suporta na gusto ng mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan.
Pagtitiyak na walang ‘maling pinto’ para sa mga taong humingi ng tulong, kung sila ay isang taong nagsusugal o isang apektadong iba, kabilang ang isang simpleng paraan upang makahanap ng impormasyon online tungkol sa hanay ng tulong na magagamit.

© Copyright 2022 Lucky Cola TV